Taniasecret's Blog

Just another WordPress.com weblog

توکل

توکل یعنی چه؟

توکل یعنی اینکه بدونی تنها یک قدرت بر جهان حاکمه.

یعنی اینکه بدونی هرچی پیش مد آید حتما خیری در آن هست.

توکل یعنی تمام تلاش ات را بکنی و بدانی که کاری که به صلاحت است انجام میشه

توکل یعنی ایمان داشته باشید یک خدایی هست که تلاش صادقانه ات را می بینه..

یعنی اینکه هر کاری را از مسیر درستش انجام بدهید ووسط راه شک نکنید که شاید باید از یک واسطه یا یک آشنا بایدکمک بخواهید

توکل یعنی همیشه یادتون باشه که همه ی کاینات به امر خدا هستند پس اگر قرار است کاری انجام بشود باید به امر خدا باشد

توکل یعنی بخدا می گویید من تلاشِ خودم را می کنم، و قدرت کسی غیر از تورا قبول ندارم، وهرچقدر لازم باشد صبر می کنم تا به خواسته ام برسم، و اگر نرسیدم مطمئنم که در چنته ات چیز بهتری برایم در نظر گرفته ای.

خوب حالا سؤال این است

چرا اصلاُ باید توکل به خدا کرد؟

به یک دلیلِ خیلی ساده

چون مالک تمام هستی خداست،

چون کوچکترین حرکتی در جهان هستی بدون اراده خداوند میسر نمیشه

چون ما تنها موجودات این هستی هستیم که دارای حق انتخابیم

و این انتخاب از دو حال خارج نیست

یا در راستای رضایت او………یا در جهت نارضایتی او

حالا انتخاب با شما است که آیا می خواهید

با جلب رضایت او پشتوانه ی محکمی داشته باشید و او تمام کاینات را برای شما مسخر کند تا به خواسته ی خود برسید و همیشه در همه شرایط از شما حمایت کند

یا اینکه

با قدم برداشتن در جهت نا رضایتی او ومتوسل شدن به اسباب و وسایلی که همه ساخته دست او هستند در دایره پوچی بچرخید وخودرا در مقابل خیلی ها ذليل و خوار كنيد ودر نهایت احساس پوچی وحقارت شمارا از زندگی کردن دلزده کند

توکل یعنی انتخاب کنید قادر و توانایی که همه اراده ها در کنارش پوچ و ناپدید می شوند

انتخاب ما

Advertisements

September 21, 2009 Posted by | مناجات | Leave a comment