Taniasecret's Blog

Just another WordPress.com weblog

امداد غیبی


امداد غیبی چیست؟
با اینکه امروزه کلمات معنای واقعی خودرا از دست داده اند
اما بهرحال امداد غیبی به کمک های غیر منتظره از طرف خداوند گفته می شود
در مذهب هندو و بودا به‌ ان قانون کارما می‌‌گویند.
و به زبان عامیانه می‌گویند از هر دستی‌ بدهید از همان دست پس میگیرید
اکثر مردم این قانون را قلبا قبول دارند اما ممکن است که به‌ ان اذعان نکنند

بهرحال، چه امداد غیبی چه قانون کارما چه اینکه از هردستی بدهی‌ از همان دست پس میگیری همه و همه فقط این را می‌گویند که همیشه کاری را باید کرد که اگر روزی کسی‌ همان کار را با ما کرد باعث خوشحالی‌ و شادی ما شود. اگر با دیگران خوش رفتار باشیم و به فکر خدمت به خلق خدا باشیم همیشه در روز‌های نا امیدی مان کمک از راهی‌ خواهد رسید که هرگز تصورش را نمی‌‌کردیم، و اگر بر عکس همیشه فقط به فکر خود و خود خواهانه عمل کرده باشیم در روزهای درماندگی هیچ کس یاد ما را نخواهد کرد.
در سال ۲۰۰۹ جهان با مشکل سقوط اقتصاد جهانی‌ مواجه شد، تجربه‌ی جدیدی که خیلی ها از جنگ جهانی‌ دوم به این طرف لمس نکرده بودند.شرکتهای بزرگی‌ که بیش از یک قرن مشغول کار و فعالیت بودند به سادگی‌ سقوط کردند. در واقع مساله هرکه بامش بیشتر برفش بیشتر کاملا در این ایام صدق می‌‌کند. جهان دچار رکودی شد که بزرگان‌ را عاجز از یافتن راه حل کرد.در وحلهٔ اول همه را در شوک شدید فرو برد، صنعت گران بزرگی‌ در جهان دچار ورشکستگی شدند.اما بزرگ ‌ترین اثر این سقوط جهانی‌ در بازار ملک بود، در واقع منشأ‌ ان سقوط بازار ملک در امریکا بود، البته مسائل زیادی از قبیل فروش وامهای بد و یا اسقاطی که در خرید و فروش ملک تاثیر داشت این مساله را تشدید کرد، و در نتیجهٔ‌ ان بانک‌های زیادی بسته شدند و بالاخره شرکتهای بیمه نیز به تبع‌شان سقوط کردند.
پس از مرحله شوک، همه وارد مرحله دوم که انکار بود شدند، انکار واقعیتی که غیر قابل قبول بود، زیرا همه به این می‌‌اندیشند که کجای راه را اشتباه کرده اند، همه مطمئن از این که همه تلاش خود را برای موفقیت کرده اند و امکان ندارد که سقوط کنند، و همان طور که گفتم هرکه بامش بیشتر سقوطش از قله‌های بلند تر سخت تر و غیر قابل قبول بود، لذا انکار این واقعیت نه تنها کمکی‌ به کسی‌ نکرد بلکه باعث شد که در حلقه نا تمامی‌ دور خود بچرخند، و باز شرکت‌های بیشتر، بانک‌های بزرگتر، سقوط کردند. اشتباهی‌ که بعضی‌ از کشور کردند این بود که کمک مالی‌شان به بانک‌های وام دهنده بود و این باعث تشدید مساله شد که شرحی طولانی دارد و از حوصلهٔ بحث ما خارج است.
مرحلهٔ بعد از انکار، تسلیم بود، تسلیم به این که کاری نمی‌‌توان کرد و فقط باید مدارا کرد و منتظر بود چون همه زنجیر وار به همدیگر در این سقوط متصل بودند، و هر حرکت اشتباه یک عضو باعث سقوط بیشتردیگران به دره میشد.
اما بحث رکود اقتصاد جهانی‌ چه ربطی‌ به امداد غیبی داشت
دقیقا طی مرحله تسلیم است که ماهیت وجودی انسانها و اعتقادشان مرحلهٔ بعدی آنهارا تعیین می‌کند، خیلی ها به خدا اعتقاد داشتند چه مسلمان چه غیر مسلمان و نور امید در دلشان روشن ماند لذا در عین تسلیم، دست از تلاش و تحقیق برای ایجاد راهی‌ نو بر نداشتند، و همیشه به این امید بودند و هستند که خداوند شاهد و حاضر است و از کمک غیبی خود دریغ نخواهد کرد. و این کمک ناگهان از طریق همفکری یک رهگذر، دوستی صمیمانهٔ یک آشنا، و یا کمک یک غریبه برای ایجاد راهی‌ نو … و غیر…ایجاد می شود. اما کسانی‌ هم هستند که ایمانی در وجودشان نبود و یا اینکه ایمان شان ضعیف بود ویا به مادی بودن محض دنیا اعتقاد دارشتند، و این رکود جهانی اقتصاد همهٔ معادله های آنهارا بهم زد و تعادل روحی آن هارا بهم زد…و هر چه تلاش کردند این معادله های چند مجهوله را با موازین عقلی حل کنند نتوانستند، و با بررسی‌ شرایط جهان امیدی در دلشان باقی‌ نماند، لذا تنها راه چاره را در فرار، دیوانگی و یا خودکشی‌ دیدند..همچون سرمایه‌ گذار معروف آلمانی‌ که پس از ورشکستگی و نا امید ماندن تلاشش برای نجات شرکتش با گرفتن وام، دست به خود کشی‌ زد، و متاسفانه دو روز بعد از فوت اش بانک با اعطای وام موافقت کردند. و بسیار بودند کسانی‌ که ترک خانه و کاشانه‌های خود در غربت کردند. سقوط اقتصاد جهانی‌ حقایق بسیاری را برای همه روشن کرد، هم چون سونامی یا بلایی‌ نا بهنگام در یک شبانه روز دنیای مادی را فلج کرد، و تنها کسانی‌ راه نجات یافتند که ذره اي‌ امید و روشنايي بصیرت داشتند تا سبک و روش خود را عوض کرده و به اشتباهت خود اذعان کردند. برای تعریف امداد غیبی و یا کارما برای مادیون می‌توان گفت که این امداد برگشت انرژی مثبت رها شده است، زیرا همه چیز از انرژی تشکیل شده و این انرژی هرگز از بین نمی‌رود و همیشه در حال گردش است، پس مثبت بودن باعث جذب انرژی‌های مثبت و منفی‌ بافی باعث جذب انرژی منفی‌ میشود…به زبان عامیانه از هر دستی‌ بدهید از همان دست پس می‌گیرید
Advertisements

October 3, 2009 - Posted by | Spiritual

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: