Taniasecret's Blog

Just another WordPress.com weblog

شکرگزاری دل دیوانه

خدایا
بابت دادهات شکر
که همیشه شادم کرد
روحم را به اوج پرواز
دلم رو پر از شوق سخن کرد
خدایا
بابت نداده هات شکر
که از خطر بر حذرم کرد
و غم شیرین روحم
دلم رو شکسته تر کرد
تا ازپاره های دل شکسته ام
تا ز شیرینی غم هام
شعر تازه ای بسازم
عشق تازه ای در این خانهء ویرانه بسازم
تا برسم بعرش عشقت
رسم وارستگی
 وآزادی
 ورهایی
از بند را بیابم
خدایم آه ای خدایم
بابت دادهات و نداده هات شکر
که یکی اسیر عشق
دیگری دربدرم کرد
دیوانه و شیداترم کرد
دادهات شوق زمین رو
دردلم محکمتر کرد
وابسته زمین و خلقت
بچه و مادر پدر کرد
اما
زیرکی خدایا
ارزش ندادهات رو
از دل شیدام گرفتی
از آه و ناله شبهام
از خدا خدام گرفتی
گرچه دادی یا ندادی
هرچه خواستی یا نخواستی
با تمام زیرکی ات خدایا
 دلم را دیوانه تر کرد
تا بگم
آه ای خدایم
داده ونداده ات شکر
Advertisements

October 5, 2009 Posted by | مناجات | 1 Comment

شوک لحظه ها

گاهی‌ یک حادثهٔ کوچک باعث میشود که بیاد آوریم نعمت‌هایی‌ که از آن غافلیم. گاهی‌ با غرق شدن در تکرار روزها فراموش می‌کنیم که خداوند مهربان چه لطف‌هایی‌ به ما کرده. گاهی‌ شنیدن خبر بستری شدن آشنایی دور به ما یاد آور میشود که میتوانستیم ما دچار این درد باشیم، گاهی‌ شنیدن مشکلات دیگران مشکلات شخصی‌ مارا کوچک و خار می‌کند و از خدا شرمنده می‌شویم، گاهی‌ دیدن یک عکس به ما یادآور میشود که چه تصویر اشتباهی‌ از زندگی‌ خود داریم، گاهی‌ یک وقفه یک شوک در تکرار لحظها یاداور داشته‌ها میشود، گاهی‌ پنچر شدن ماشین و یا قطع شدن آب، برق، یا انترنت یاد آور میشود، و گویی خدا فریاد میزند بشر تو چه طمع کاری شهرهای سونامی زده را ببین، شهرهای زلزله زده را ببین، بی‌ خانه مانان را ببین و بگو شکر…به این ذهن دیوانهٔ نادانت بگو…ساکت…سکوت کن…تمام رشته‌های وصل شدن به صدای دنیا را قطع کن..و فقط بگذار سکوت ذهنت، چشم‌هایت را باز و گوش‌هایت را شنوا تر کند..و نعمت هارا بین…آرامش داشتن کنترل بر نعمت‌های فراوانی‌ که داری را ببین و لمس کن..و بگو..شکر.. شکرت خدایا.

October 5, 2009 Posted by | خدا، نعمت،شکر | Leave a comment