Taniasecret's Blog

Just another WordPress.com weblog

نقاط عطف زندگی


انسان همواره در زندگی خود دچار تغییر و تحول می شود، این تغییرات گاهی آنقدر سریع اتفاق میافتند که فرصتی برای بررسی و ابرازعکس العمل مناسب باقی نمیگذارند، تغییرات ناگهانی چون باعث شکسته شدن کامل روند دائمی زندگی میشوند، عکس العمل بسیار متفاوتی با زمانی که این تغییر کوچک است دارند. برای نمونه تغییر ناگهانی کوچک را می توان به ضرر مالی کوچک و تغییر ناگهانی بزرگ را به زلزله یا سونامی تشبیه کرد. بهرحال اگر با دید گسترده تری به این تغییرات ناگهانی بنگریم آنها لازمهٔ ایجاد تحول در زندگی افراد هستند. گاهی باقی ماندن انسان بطور ثابت و در وضعیتی خاص باعث در جا زدن او از لحاظ روحی، معنوی، اجتمایی، شغلی و یا اقتصادی می شود. بعضی از این تغییرات افراد را دچار وحشت و هراس شدیدی میکند اما در دراز مدت ثمره مفید و واقعیی خود را به نحوی آشکار میکند که خود این افراد سپاس گذار آن تغییر میشوند. به این تغییرات نقاط عطف زندگی میگویند.
طبیعت انسان تمایل به ثبات در وضعیت موجود دارد، حتی اگر آن وضعیت برای او ناخوشایند باشد. اما چون هدف از خلقت خو کردن و انس گرفتن به یک وضعیت نیست، و حرکت لازمهٔ رشد است تغییر الزامی میشود. این تغییر بنا به اندازه خو گرفتن انسان به وضعیت موجود شدت و ضعف دارد.هرچه بیشتر به وضع موجود خو کرده باشیم شدت تغییر بیشتر است. برای مثال از دست دادن شغل، یک ارتباط، یا یک شی گرانبها جزو تغییرات کوچک هستند که ممکن است برای هر فردی در سال چند بار اتفاق بیفتند و معمولا برای کسانی اتفاق میافتد که آمادگی تغییررا تا حدودی در ناخود آگاه خود داشته اند و تنها نیاز به یک تلنگر برای حرکت به جلو داشته اند. اما تغییرات بزرگ که ضربه های روحی، جسمی، و یا مالی شدید به انسان میزنند معمولا زمانی اتفاق میافتند که خو کردن انسان به امنیت و دوام این ثبات بیشتر باشد. در زندگی این افراد مشکل حادی دیده نمی شود اما احساس دلزدگی و دل مردگی میکنند، و به هیچ وجه حاضر به حرکت و رشد معنوی نیستند، اما ناگهان یک حادثه یا یک اتفاق آن هارا دگرگون میکند و با وضیعتی مواجه میکند که بی سابقه است، و آن هارا وادار به حرکت میکند.

گاهی تغییر آنقدر شدید است که فرد را دچار شوک میکند. عکس العمل انسان به این گونه تغییرها تعیین کنندهٔ مدت دوام روند این تحول است. هر چه انسان سریع تر حرکت درست و لازم را انجام دهد از آن نقطه ی عطف به سلامتی میگذرد و رشد لازم را میکند. اما اگر باقی ماندن او در حالت شوک و در ماندگی طولانی تر شود وضع به همان منوال برای مدت طولانی تری باقی میماند. و تنها با متصل شدن به منشأ اصلی وجود یعنی خدا میتوان به این تحول سرعت بخشید.

این نوع از تغییرات ناگهانی برای بعضی از افراد به هیچ وجه قابل تحمل نیستند، مخصوصا اگر با خالق هستی ارتباط روحی نزدیکی برقرار نکرده باشند تا شعله ی امید را در دل آنها زنده نگاه دارد، لذا نا امیدی بر آنها چیره میشود و آن هارا به سمت الکل، مواد مخدر، و یا حتی خودکشی سوق میدهد. اما کسانی که ذره ای ایمان به خدا دارند نور امید دلشان را روشن میکند و خیلی زود از وضعیت موجود رهایی مییابند، و همه کائنات به دستور خداوند دست به دست هم میدهند تا او را از وضعیت موجود نجات دهند.

این دو نوع از تغییرات همانطور که گفته شد لازمهٔ رشد انسان است، زیرا هدف از خلقت رشد و تعالی روح انسان است، و لازمهٔ این تعالی اموختن صبر و تحمل است، لذا ثباتی در کار دنیا نیست، و بقول قدیمی ها به ثبات این چرخ گردان امانی نیست. انسان ناگزیر در همهٔ مراحل زندگی با این نوع تحولات مواجه خواهد بود، لذا باید آنها را چون نقاط عطفی بداند که لازمهٔ رشد و تحول اش است و با روشن نگاه داشتن شعلهٔ امید در دل خود، و پیشه گرفتن صبر و تحمل، تلاش کند تا تغییر را ابتدا بپذیرد، سپس سعی کند تا بر اثر شوک کننده آن  غلبه کند و از آن وضعیت خارج شود د، ر حالی که درس خود را از آن تحول آموخته است. زیرا هر کدام از این نقاط عطف حامل پیامی برای رشد هستند، و با اینکه این تحولات در ظاهر گاهی غیر منصفانه و نا عادلانه به نظر میآیند، اما در دراز مدت ثابت می شود که حاوی هدفی والاتر بوده اند.. 

در نهایت می توان تغییرات کوچک و مداوم را که هر ساله با آنها مواجه هستیم به مانند فشار لایه های زمین طیّ سالهای متمادی بر روی ذغال سنگ برای تولید الماس خالص، بی شائبه و گرانبها دانست.
اما تغییرات شدید را میتوان همچون کوه آتش فشانی دانست که به یکباره و به طور ناگهانی فوران میکند، و پس از خاموش شدن و سرد شدن گداخته ها معادن وفلزات ناب و بی شائبه بجای می گذارد.

Advertisements

October 8, 2009 - Posted by | self-help

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: