Taniasecret's Blog

Just another WordPress.com weblog

شوک لحظه ها

گاهی‌ یک حادثهٔ کوچک باعث میشود که بیاد آوریم نعمت‌هایی‌ که از آن غافلیم. گاهی‌ با غرق شدن در تکرار روزها فراموش می‌کنیم که خداوند مهربان چه لطف‌هایی‌ به ما کرده. گاهی‌ شنیدن خبر بستری شدن آشنایی دور به ما یاد آور میشود که میتوانستیم ما دچار این درد باشیم، گاهی‌ شنیدن مشکلات دیگران مشکلات شخصی‌ مارا کوچک و خار می‌کند و از خدا شرمنده می‌شویم، گاهی‌ دیدن یک عکس به ما یادآور میشود که چه تصویر اشتباهی‌ از زندگی‌ خود داریم، گاهی‌ یک وقفه یک شوک در تکرار لحظها یاداور داشته‌ها میشود، گاهی‌ پنچر شدن ماشین و یا قطع شدن آب، برق، یا انترنت یاد آور میشود، و گویی خدا فریاد میزند بشر تو چه طمع کاری شهرهای سونامی زده را ببین، شهرهای زلزله زده را ببین، بی‌ خانه مانان را ببین و بگو شکر…به این ذهن دیوانهٔ نادانت بگو…ساکت…سکوت کن…تمام رشته‌های وصل شدن به صدای دنیا را قطع کن..و فقط بگذار سکوت ذهنت، چشم‌هایت را باز و گوش‌هایت را شنوا تر کند..و نعمت هارا بین…آرامش داشتن کنترل بر نعمت‌های فراوانی‌ که داری را ببین و لمس کن..و بگو..شکر.. شکرت خدایا.
Advertisements

October 5, 2009 Posted by | خدا، نعمت،شکر | Leave a comment